Skoleledelse:
Stilling
Navn
Adresse
Postnr.
Telefon
@
Skoleleder Peter Frandsen Ydbyvej 128 7760 Hurup 23704259 @
Afdelingsleder Bodil Mørch Bertelsen Svalevej 14, Frøstrup 7741 Frøstrup 97993532 @
 
 
Undervisning:
Stilling Navn Adresse Postnr. Telefon  
Lærer Linda Kiel Wæver Østerbyvej 36 7700 Thisted    
Lærer  Margit Sejer  Ydbyvej 128  7760 Hurup     @ 
Lærer Jane Bojesen Jepsen Mellemvej 5, Barslev 7790 Thyholm   @
Lærer Lone Morell Klitmøllervej 23 7700 Thisted   @
Lærer John Linde Oles Toft 6, Skjoldborg 7700 Thisted   @
Lærer Anne Marie Andersen Østerhaven 15 7900 Nykøbing Mors   @
Lærer Hanne Kirkeby Sundevej 4 7884 Fur   @
Lærer Jytte Gill Sennelsvej 22, Sennels 7700 Thisted   @
Lærer Annette Hald Andersen Platanvej 56 7700 Thisted   @
Bh. kl. leder Susanne Bundgaard Platanvej 10 7700 Thisted  

@

Skolefritidsordningen "Grotten":

Pædagog Laila Elvton Kristensen Østerbyvej 40 7700 Thisted    
Pædagog Line S. Kristensen        
Pædagog Michael Hovmand        
   
Teknisk-administrativt:
Sekretær Jytte Klainberger Sennelsvej 73, Sennels 7700 Thisted 97986465 @
Pedel Jakob Bojesen Kaldalvej 2 7700 Thisted 22740097
Rengøringsass. Edit Schulz Helshagevej 32 7730 Hanstholm    
Rengøringsass. Mona Vibeke Jensen Kærvej 41 7752 Snedsted    
Pedel medhj. Bent Erik Kirk Idylbakken 23 7730 Hanstholm    
           
 
Sundhedsområdet:
Skoletandlæge Østre Skole     99172884  
Sundhedsplejerske Ulla Gjørup    mobil 51309235 99172051  
           
 
P.P.R.
Skolepsykolog Trine Bakke     99172057